Professioneel

Club van 100 / professioneel

Mogen wij u verwelkomen als Lid van onze Club van 100?

Wij zijn de Stichting SOESA (Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd). Wij geloven in duurzame ontwikkelingen met behoud van natuur en landschap. Wij willen samen met gelijkgestemden projecten realiseren op het gebied van duurzame ontwikkeling en educatie. Dit doen we voor en in de stad Utrecht en de directe omgeving.

Zo willen wij bijvoorbeeld een educatiepakket ontwikkelen voor kinderen in de bovenbouw basisschool en voor middelbare scholieren. Dit lesmateriaal en het verzorgen van rondleidingen in de natuur, waarbij Amelisweerd (en nabije omgeving) centraal staat, zorgt voor groter natuur bewustzijn onder de jeugd. Natuur in hun direct omgeving.

Wij willen ook initiatieven ondersteunen voor onderzoek naar duurzame alternatieven. Dit kan heel praktisch zijn, maar ook op systeemniveau, hoe ga je als de stadsregio Utrecht groeien in bewonersaantal en zorg je voor een beter leefklimaat?

Hoe deze doelstelling en het voornemen om te zetten in daden?
SOESA initieert, stimuleert en faciliteert initiatiefnemers om ideeën om te zetten in daden.  Iedereen kan een projectvoorstel indienen, maakt niet uit of het particulieren, stichtingen of burgerinitiatieven zijn. Elk initiatief zal worden beoordeeld op haalbaarheid en of het aan de doelstellingen van SOESA voldoet. Dan kijkt het bestuur of teamleden hoe het project verder ondersteund kan worden. Bijvoorbeeld door mensen met elkaar te verbinden, een financiële bijdrage of externe fondsen aan te vragen.

Club van 100
Om deze doelstelling te realiseren hebben we de Club van 100 opgericht. De leden van deze club ondersteunen duurzame en educatieve initiatieven door een financiële bijdrage, door kennis en kunde en door netwerken. Kortom, maken het werk van SOESA mogelijk.

Wat bieden wij de leden van de Club van 100:

  • lezingen over duurzame initiatieven door individuen, bedrijven en instellingen
  • mogelijkheid aan jonge medewerkers om initiatieven te ontplooien samen met jongeren van andere bedrijven
  • netwerken bij evenementen van SOESA, netwerkborrels, waarbij sprekers vanuit de doelgroep en aansluitend bij de doelstellingen een presentatie zullen geven
  • mogelijkheid om inhoud te geven aan uw maatschappelijke betrokkenheid en duurzaam ondernemerschap

U wordt lid van de Club van 100 als u middels een onderhandse schenkingsovereenkomst voor tenminste 5 jaar schenkt aan de Stichting SOESA. De fiscus biedt u het belastingvoordeel, SOESA biedt u daarnaast nog veel meer. Uiteraard kunt u, als lid van de Club van 100, ook uw ideeën en tips bij ons kwijt zodat we de doelstellingen van onze Stichting dichterbij kunnen brengen.

Op onze website, krijgt u een speciale vermelding als ondersteuner van de doelstellingen van SOESA.

Investeringen

Klein bedrijf: minimaal € 250 per jaar

Middelgroot bedrijf: minimaal € 1.000 per jaar

Groot bedrijf: minimaal € 2.500 per jaar

Hebben wij uw interesse gewekt?

Wilt u als duurzame onderneming of instelling lid worden van de Club van 100 en daarmee het werk van SOESA ondersteunen? Vul dan onderstaand contactformulier in en we nemen spoedig contact met u op:

Bedrijfsnaam *

Factuuradres

Contactpersoon
Adres *
Plaats *
Donatiebedrag ( € )
Postcode *
E-mail  *

Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op, wij vertellen u graag: info@stichting-soesa.nl

Stichting Soesa
RSIN-/ANBI nummer is 822368560
KvK-nummer 30287104
 
Correspondentieadres
Odijkseweg 43
3994 AS HOUTEN